ԻՏԿ

Search
Close this search box.

Ինչպե՞ս գրանցել դոմեն «.am» կամ «.հայ» դոմենային տիրույթում

Համոզվեք, որ ձեր նախընտրած դոմենը ազատ է

«.am» և «.հայ» տիրույթում դոմենային անունների գրանցման քաղաքականությանը և տեխնիկական պահանջներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ

Ընտրեք Ռեգիստրարին ներկայացված ցանկից

Դոմենային անունը գրանցելու համար անցեք Ռեգիստրարի կայք կամ այցելեք գրասենյակ

.am և .հայ տիրույթում դոմենային անունը գրանցվում է առնվազն 1 տարի ժամկետով, որը հետագայում հնարավոր է երկարաձգել: Դոմենի գրանցման ժամկետի լրանալու պահից, իրավատերն ունի ևս 45 օր երկարաձգելու համար։

Ինչպե՞ս տեղափոխել դոմենը «.am» կամ «.հայ» դոմենային տիրույթում

«.am» և «.հայ» տիրույթում դոմենային անունը ռեգիստրարից ռեգիստրար տեղափոխումն իրականացվում է տեղափոխման ծածկագրի (authorization code) հիման վրա, որը դոմենի իրավատիրոջը տրամադրում է ընթացիկ ռեգիստրարը:

«.am» և «.հայ» տիրույթում գրանցված դոմենների համար իրավատերը կարող է գեներացնել տեղափոխման ծածկագիր նաև հետևյալ հղումով, եթե տվյալների շտեմարանում նշված էլեկտրոնային հասցեն հասանելի է:

.am և .հայ տիրույթում դոմենային անունը թույլատրվում է տեղափոխել գրանցումից 60 օր հետո միայն

Ինչպե՞ս փոխել դոմենի իրավատիրոջը «.am» կամ «.հայ» դոմենային տիրույթում

«.am» և «.հայ» տիրույթում դոմենային անվան իրավատիրոջ փոփոխությունը կատարվում է միայն իրավատիրոջ դիմումի և անձը հաստատող փաստաթղթի հիման վրա՝ ընթացիկ ռեգիստրարին դիմելով:

«.am» և «.հայ» տիրույթում գրանցված դոմենային անունների հետ կապված ցանկացած վեճ պետք է վերջնականորեն լուծվի արբիտրաժի միջոցով` «Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատին կից մշտապես գործող արբիտրաժային հաստատություն» հիմնարկի կողմից՝ համաձայն վերջինիս կանոնակարգի:

.am և .հայ տիրույթում դոմենային անվան իրավատիրոջ փոփոխությունը համարվում է նոր գրանցում և դոմենի գրանցման և երկարաձգման ժամկետները համապատասխանաբար թարմացվում են, ռեգիստրի կողմից իրավատիրոջ փոփոխության հաստատմանը համաձայն:

«.AM» ԿԱՄ «.ՀԱՅ» ԴՈՄԵՆԱՅԻՆ ՏԻՐՈՒՅԹՈՒՄ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՖԻԿՆԵՐԸ

.am

.հայ