.AM   |  .ՀԱՅ

Մինչև AM սեփական դոմենային տիրույթի հայտնվելը առաջին հայկական դոմենները գրանցվել են (.СОМ) վերին դոմենային մակարդակում, ինչը պայմանավորված էր АМ դոմենային տիրույթի բացակայությամբ: Դոմենային անուններ  վարելու իրավունքը պայմանավորված էր պարզ կարգով`արդյոք երկիրը ունի տեխնիկական ու մտավոր կարողություն վարելու իր սեփական դոմենային անունը: Ինչպես պարզվեց, Հայաստանն ուներ այդ հնարավորությունները: Գործնականում, սեփական դոմենային անուն ունենալը հնարավոր դարձավ երբ Հայաստանում Ամերիկյան համալսարանի հիմնադիրներ Միհրան Աղաբաբյանը, Արմեն-Տեր Կյուրեգյանը, ինչպես նաև սփյուռքի ներկայացուցիչներ` Ռիչարդ Յուաթն ու Ռուբեն Նալբանդյանը գործուղեցին ՀԱՀ-ի ինֆորմացիոն բաժնի տնօրեն Ի. Մկրտումյանին առաջին INET93 համաժողովին, որտեղ հայտարարվեցին հիմնական պահանջները այն կազմակերպություններին, որոնք ունեին ազգային դոմենները վարելու իրավունք, երկրում  կարող էին համախմբել ինտերնետից օգտվողներին մի կազմակերպության մեջ, որը կկարողանար ներկայացնել երկրի ինտերնետ հանրությունը ու համագործակցել համաշխարհային կազմակերպությունների հետ: Միևնույն նիստում հաստատվեց նաև կանոնակարգ այն մասին, որ ազգային դոմենը պետք է կառավարվի սույն երկրի ինտերնետ օգտագործողների միության  կողմից:

.am եվ .հայ դոմեյներ գրանցումների գրաֆիկները

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

.AM

.հայ