ԻՏԿ-ն եվ նրա ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՏԿ-ն տրամադրում է «.am» եւ «.հայ» տիրույթներում դոմենների գրանցման ծառայություններ՝ պարբերաբար կատարելագործելով գրանցման գործընթացները:

Տեխնիկական սպասարկում

Իրականացում է DNS-ների տեխնիկական եւ տեխնոլոգիական սպասարկում, ապահովում անձնական տվյալների (whois) գաղտնիության գործիքակազմով, ինչպես նաեւ տրամադրում DNSSEC եւ Registrar Lock ծառայություն:

Հավատարմագրում

Հավատարմագրում է Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված ռեգիստրար կազմակերպություններին՝ լիազորելով «.am» եւ «.հայ» տիրույթներում դոմենների գրանցման ծառայություն տրամադրելու իրավունքով:

Տեղեկատվություն

Տարածում է ռեգիստրի տվյալների շտեմարանում գրանցված դոմենային անուններն ինտերնետում օգտագործելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:

Համագործակցություն

Հայաստանում ինտերնետի եւ տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացմանը նպաստելու եւ աջակցելու նպատակով պարբերաբար կազմակերպում է տեխնիկական, իրավական ու այլ հարցերի քննարկումներ՝ ռեգիստրար եւ այլ կազմակերպությունների հետ:

Առաքելություն

ԻՏԿ-ի առաքելությունն է Հայաստանի Հանրապետությունում ինտերնետի ինչպես նաեւ «.am» եւ «.հայ» տիրույթների զարգացման խթանումը:

ԻՏԿ-ի պատմությունը

Հայաստանում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, մինչեւ երկրին «.AM» դոմենային տիրույթի կառավարում շնորհվելը, դոմենային անունները գրանցվել են վերին մակարդակի՝ «.СОМ», «.ORG», «.NET» դոմենային տիրույթներում:

Հայաստանը ներկայացնող սեփական դոմենային տիրույթ ունենալը հնարավոր է դարձել 1993 թվականին՝ առաջին INET93 համաժողովին մասնակցելուց հետո:

Համաժողովում հայտարարվել են ազգային դոմենները վարելու իրավունք եւ տվյալ երկրի ինտերնետ օգտատերերին մեկ իրավաբանական միավորի մեջ համախմբելու ունակ կազմակերպություններին ուղղված հիմնական՝ այդ թվում երկրի ինտերնետ հանրությունը ներկայացնելու եւ համաշխարհային կազմակերպությունների հետ համագործակցելու պահանջները: Միևնույն նիստում կանոնակարգով հաստատվել է, որ ազգային դոմենը պետք է կառավարի տվյալ երկրի ինտերնետ օգտագործողների միությունը:

INET93 համաժողովում Հայաստանի պատվիրակ Իգոր Մկրտումյանը մի խումբ նվիրյալ համախոհների հետ նախաձեռնել է դոմենային անուններ վարելու իրավունքը կիրառելու համար պարտադիր պայմանների ստեղծումը, ամբողջացումը, ինչպես նաեւ «.am» դոմենային անունների տիրույթի գործակումը։

Այսպիսով «.am» դոմենային տիրույթի պաշտոնական թողարկման օր է համարվում 1994 թվականի օգոստոսի 26-ը, իսկ «.հայ» տիրույթը գործարկվել է ավելի ուշ՝ 2016 թվականի մայիսի 5-ին:

Առայսօր «.am» տիրույթում գրանցված է 39000 (31.05.2022), իսկ «.հայ» տիրույթում ավելի քան 1100 (31.05.2022) դոմեն:

«.am» դոմենային անունների տիրույթը ներկայում կայուն եւ արդյունավետ կերպով զարգանում է ու համընթաց է ոլորտում առկա նոր միտումներին։

Ֆոտոշարք